Ropień mózgu: przyczyny, formy, objawy, diagnoza, leczenie

Ropień mózgu jest miejscową zmianą zapalną tkanki mózgowej z jej późniejszym topnieniem i tworzeniem wnęki wypełnionej ropnymi treściami. Ta choroba nie ma żadnych specyficznych objawów. Przejawia się to przez zespół zatrucia, objawy mózgu i ogniskową zmianę substancji mózgu.

Ropień mózgu jest wtórną patologią komplikującą przebieg choroby podstawowej. Głównym celem infekcji jest zwykle zlokalizowane poza ośrodkowym układem nerwowym. Patogenne mikroorganizmy przenikają do mózgu na różne sposoby: kontakt, krwiotwórczy, bezpośredni. Choroba jest często wynikiem urazowego lub organicznego uszkodzenia mózgu.

Ropień mózgu jest poważną chorobą, która jest obecnie rzadko rejestrowana. Zwykle chore dzieci z ubogich rodzin, osoby zarażone wirusem HIV, a także pacjenci otrzymujący długotrwałe promieniowanie lub chemioterapię są chorzy. Ropień mózgu występuje głównie u mężczyzn w wieku 30-45 lat.

Klasyfikacja

Zgodnie z klasyfikacją etiologiczną wyróżniamy następujące typy ropień mózgu:

 • Rhinogenic - powikłanie ropnego zapalenia błony śluzowej nosa lub zatok,
 • Otogeniczne - powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego, błonnika bębenkowego, wyrostka sutkowatego,
 • Odontogeniczne - powikłania zapalenia przyzębia, zapalenia jamy ustnej, zapalenia dziąseł,
 • Traumatyczne - konsekwencja otwartego lub zamkniętego urazu głowy,
 • Jatrogenne - wynik operacji,
 • Hematogenne - przenikanie drobnoustrojów do mózgu z przepływem krwi,
 • Przerzuty - powikłanie ropnego zapalenia narządów wewnętrznych, takich jak płuca, śródskórkowe.

Ropień mózgu to podtwardówkowe, nadtwardówkowe i śródmózgowe. Klasyfikacja ta opiera się na umiejscowieniu ropnia w czaszce w stosunku do twardej opony.

Według struktury istnieją 2 rodzaje ropnia:

 1. Interstitial - charakteryzuje się obecnością kapsułki, która oddziela ropne zapalenie od zdrowej tkanki mózgowej. Ropnie te powstają u osób z wysoką opornością, dobrze reagują na leczenie i mają korzystne rokowanie.
 2. Parenchymy - nie mają kapsułek, są niekorzystne w stosunku do rokowania, powstają z gwałtownym zmniejszeniem obrony immunologicznej. Takie ropnie są uważane za szczególnie niebezpieczne dla życia pacjentów. Wynika to z wolnej obecności ropnej zawartości substancji w mózgu i jej interakcji ze zdrowymi tkankami. W przypadku ropni miąższowych niemożliwe jest przeprowadzenie skutecznej interwencji chirurgicznej.

Etiologia i patogeneza

Główną przyczyną ropienia mózgu jest infekcja bakteryjna:

 • Streptococcal,
 • Staphylococcal,
 • Escherichiosis,
 • Protean,
 • Pneumokok,
 • Meningokok,
 • Fungal
 • Toksoplazmoza,
 • Mieszana infekcja.

Ponieważ ropień mózgu jest chorobą wtórną, przenikanie zakażenia z pierwotnego ogniska odbywa się za pomocą różnych mechanizmów i ścieżek.

 • Mechanizm przerzutowy jest realizowany przez krwiak. Występuje, gdy pacjent ma procesy ropno-zapalne w płucach, śródskórnie i narządach układu pokarmowego. W przewlekłym zapaleniu płuc lub ropniu płuc zator emboliczny wchodzi do krążenia ogólnoustrojowego. Dostaje się do naczyń mózgowych krwią i wywołuje rozwój choroby.
 • Mechanizm kontaktu realizowany jest za pomocą szlaków otogennych, rhinogenicznych i odontogennych. Otogeneza prowadzi do powstawania ropni u pacjentów z ropnym zapaleniem ucha środkowego lub wewnętrznego oraz procesem wyrostka sutkowatego. Rinogenne zakażenie substancji mózgu występuje u osób cierpiących na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa lub zapalenie zatok. Jednocześnie rozwija się najpierw ograniczone zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a następnie ropne zapalenie mózgu. Szlak zębopochodny jest charakterystyczny dla osób ze zmianami zapalnymi w jamie ustnej: próchnicą, zapaleniem miazgi, zapaleniem dziąseł, zapaleniem jamy ustnej.
 • Bezpośrednia droga zakażenia do mózgu występuje podczas otwartego urazu głowy. Ta droga infekcji ma największe znaczenie w czasie wojny: po wybuchach i ranach postrzałowych.
 • W przypadku zamkniętego CCT następuje automatyczna dezynfekcja. Czynnikiem sprawczym choroby w tym przypadku staje się własna mikroflora ciała ludzkiego, uzyskując właściwości patogenne.

Aby powstał ropień, muszą być spełnione dwa warunki: obecność patogennego drobnoustroju i zmniejszenie ogólnej odporności organizmu człowieka.

Tworzenie się ropnia jest długim procesem składającym się z kolejnych etapów, zastępujących się nawzajem.

Etapy rozwoju choroby:

etapy rozwoju choroby

Wczesne zapalenie mózgu jest zakaźnym zapaleniem tkanki mózgowej, które ustępuje spontanicznie lub pod wpływem antybiotyków. Ten etap trwa trzy dni i charakteryzuje się brakiem granicy pomiędzy zdrową tkanką mózgową a chorymi, obecnością nacieków okołonaczyniowych i toksycznymi uszkodzeniami neuronów.

 • Postęp patologii występuje w wyniku zmniejszenia obrony organizmu lub w wyniku niewłaściwej terapii. Wnęka wypełniona ropą tworzy się w tkance mózgowej. Powstaje ropień, który objawia się klinicznie przez wyraźny zespół zatrucia.
 • Trzeci etap to powstawanie wokół zmiany torebki tkanki łącznej, ograniczając ropne zapalenie i zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji. Jest to tak zwana wczesna enkapsulacja, która ma utajony przebieg bez objawów klinicznych. W rzadkich przypadkach pojawiają się oznaki osłabienia. W organizmie aktywowane są mechanizmy adaptacyjne i kompensacyjne.
 • Ostatni etap ropnia mózgu charakteryzuje się ostatecznym zagęszczeniem kapsułki, obrzękiem mózgu i nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Objawy kliniczne stają się wyraźne i zróżnicowane. Dominują neuronalne i ogniskowe objawy neurologiczne, a oznaki zatrucia ustępują na dalszym planie. Możliwe skutki choroby: odwrotny rozwój procesu lub wzrost zmiany ze stanem zapalnym tkanki mózgowej wokół obwodu kapsułki.
 • Obraz kliniczny

  Choroba zaczyna się ostro i przejawia objawy zespołu zatrucia, objawów ogniskowych i mózgowych.

  Pacjenci z podwyższoną temperaturą ciała, bólem głowy, dreszczami, nadmierną potliwością, bladością skóry, osłabieniem, brakiem apetytu, suchością w ustach, leukocytozą we krwi, zwiększonym ESR. Są to oznaki ciężkiego zatrucia.

  Mózg zawiera następujące objawy:

  • nie do zniesienia ból głowy
  • nudności i wymioty, nie przynoszą ulgi,
  • bradykardia,
  • łzawienie i światłowstręt
  • napięcie i skurcz mięśni potylicznych,
  • psychoza
  • letarg i apatia,
  • senność
  • zawroty głowy
  • utrata przytomności
  • bezprzyczynowe wahania nastroju,
  • epiprikadki,
  • śpiączka.

  Ogniskowe objawy neurologiczne pozwalają diagnozować patologię na podstawie objawów klinicznych.

  Klinika ropni mózgu jest określana na podstawie lokalizacji:

  1. Lokalizacja zmiany w prawej półkuli objawia się niedowładem i porażeniem lewej połowy ciała.
  2. Objawy ropnia skroniowego skroniowego mózgu to dysfunkcje wzrokowe, dysfonia lub afonia, skurcze całego ciała i kończyn. Afazja sensoryczna pojawia się u pacjentów, mowa traci sens, nie umie czytać i pisać, nie rozumie, co mówią inni. Zaburzenia psychiczne manifestują się euforią lub depresją, spadkiem krytyki.
  3. Ropień płata czołowego - głupi i pełen humoru, euforia, rozwiązłość mowy, zwiększona gadatliwość, zmniejszona inteligencja, urojenia, wahania nastroju od radości do smutku.
  4. Klęska móżdżku objawia się oczopląsem, dyskoordynacją ruchów, ataksją, zespołem nadciśnienia, hipotonią mięśni. Ruchy pacjentów stają się coraz bardziej niewyraźne, ich chód jest chwiejny, a ich oczy "biegną" z boku na bok.
  5. Ropień podstawy mózgu - dysfunkcja układu okoruchowego, rozwój zeza, utrata wzroku, konwulsje, porażenie kończyn.

  Mogą wystąpić objawy kliniczne związane z udarem i obrzękiem mózgu. Bliskość ropnia do opon mózgowych objawia się objawami i objawami oponowymi - sztywność karku, postawa psa-pistoletu, nadwrażliwość na dotyk.

  Powikłaniami ropnia mózgu są: włożenie ropnia, jego przełom w komorach mózgu, nawroty, wtórne zakażenie rany pooperacyjnej, zapalenie kości czaszki - zapalenie szpiku, wystąpienie nawracających napadów padaczkowych. Klinicznie, procesy te przejawiają się paraliżem i niedowładem, utratą wzroku i słuchu, zaburzeniami pamięci, zmniejszoną inteligencją i innymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

  Diagnostyka

  Rozpoznanie ropnia mózgu rozpoczyna się od badania i słyszenia dolegliwości pacjenta. Na podstawie historii i niektórych objawów choroby specjaliści mogą dokonać wstępnej diagnozy. Istotne są ogniskowe objawy neurologiczne i mózgowe, ostry początek patologii, rozwój nadciśnienia śródczaszkowego, obecność ognisk przewlekłego zakażenia w organizmie.

  Dodatkowe metody diagnostyczne w celu potwierdzenia lub odrzucenia rzekomej diagnozy:

  ropień mózgu na zdjęciu

  Skan CT mózgu jest niedrogą i bardzo czułą metodą. Bez kontrastu definiuje tylko strefę niskiej gęstości. Struktura patologicznego ogniska staje się jasna tylko pod wpływem substancji nieprzepuszczającej promieniowania rentgenowskiego.

 • MRI mózgu jest dokładniejszą metodą, która wykrywa ropień we wczesnym stadium, określając dokładną lokalizację ropnego ogniska i rozprzestrzenianie się infekcji w przestrzeni podpajęczynówkowej i komorach. Skan MRI jest wystarczający do postawienia prawidłowej diagnozy i odróżnienia ropnia od innych patologicznych struktur.
 • Echoencefaloskopia, echoencefalografia i kraniografia wykonywane są w przypadkach, w których nie jest możliwe wykonanie badania TK lub MRI. Metody te ujawniają przemieszczanie się mediany struktur mózgu i określają objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.
 • Ropień wykonuje się za pomocą powietrza lub środka kontrastowego w celu określenia lokalizacji ropnia, jego kształtu i wielkości.
 • Biopsja stereotaktyczna pozwala w końcu zweryfikować diagnozę i zidentyfikować patogen.
 • Stosując diagnostykę laboratoryjną płynu mózgowo-rdzeniowego, ujawniają zmiany zapalne - pleocytoza z limfocytów, leukocytów i komórek wielonukleotydowych, wzrost zawartości białka.
 • Mikrobiologiczne badanie ropnego ropnia może ujawnić etiologię procesu. Po zidentyfikowaniu wyizolowanego patogenu do rodzaju i gatunku określa się jego wrażliwość na antybiotyki. Korzystając z danych antybiogramowych, eksperci wybierają schemat leczenia przeciwbakteryjnego dla każdego pacjenta.
 • PCR pozwala na zdiagnozowanie wirusowego charakteru choroby.
 • Leczenie

  Leczenie ropnia mózgu ma na celu zniszczenie czynników zakaźnych i objawów stanu zapalnego, poprawę mikrokrążenia w dotkniętym obszarze, wyeliminowanie głównych objawów klinicznych i wzmocnienie organizmu jako całości. Zabieg przeprowadzany jest w szpitalu neurochirurgicznym.

  W zależności od stadium choroby, lokalizacja ropnia i jego wielkość, leczenie zachowawcze lub chirurgiczne.

  Leczenie farmakologiczne

  Terapia zachowawcza prowadzona jest w początkowej fazie patologii, a także gdy rozmiar ropnia nie przekracza trzech centymetrów średnicy.

  • leczenie antybiotykami - stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania z grupy cefalosporyn, makrolidów, chinolonów, penicyliny chronione, leków przeciwgrzybicznych. Ceftriakson, metronidazol, wankomycyna, lewomycetyna, amfoterycyna, flukonazol są przepisywane pacjentom. Po otrzymaniu wyników analizy wrażliwości wybranego drobnoustroju na antybiotyki, leczenie należy skorygować.
  • Glikokortykoidy są przepisywane w przypadkach, w których leczenie antybiotykami nie daje pozytywnych rezultatów. Glukokortykosteroidy zmniejszają nasilenie stanu zapalnego i odwracają rozwój torebki ropnia. Zazwyczaj przepisywany jest deksametazon.
  • Leki poprawiające krążenie mózgowe - "Vinpocetine", "Cerebrolysin", "Piracetam", "Actovegin".
  • Leki zapobiegające drgawkom - "Difenin", "Alepsin", "Sodanton".
  • Diuretyk i leki zmniejszające przekrwienie - Mannitol, Furosemide, Lysix.
  • Leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe - "Paracetamol", "Ibuprofen".
  • Terapia regenerująca - witaminy z grupy B, adaptogeny, antyhypoxanty.

  Leczenie chirurgiczne

  Po ustabilizowaniu ogólnego stanu pacjenta ropień zostaje otwarty i odwodniony. Ropne jamy nawadniane roztworem antybakteryjnym. Po operacji pacjent przebywa na oddziale intensywnej opieki przez pewien czas, a następnie zostaje przeniesiony na oddział neurologiczny. Po takiej operacji wymagany jest długi okres rehabilitacji.

  Wskazania do zabiegu:

  1. Lokalizacja ropnia w komorowym obszarze mózgu,
  2. Ropień, który spowodował zespół nadciśnienia,
  3. Ropień powstały w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu,
  4. Ropień pochodzenia grzybowego.
  • Początkowym etapem patologii jest zapalenie mózgu,
  • Lokalizacja ropnia w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków życiowych,
  • Wielokrotne nieoperacyjne ropnie mózgu,
  • Stan zdrowia pacjentów.

  Rokowanie choroby jest bardzo poważne, ale w większości przypadków nadal jest korzystne. Śmiertelność ropnia mózgu wynosi do 30%, a niepełnosprawność do 50%. Nawet po wyzdrowieniu prawie połowa pacjentów nadal ma objawy neurologiczne - napady drgawkowe. Niektóre mają różne funkcje ciała.

  Środki zapobiegające powstawaniu ropnia w mózgu:

  1. Dezynfekcja ran podczas TBI,
  2. Terminowe wykrywanie i rehabilitacja ognisk przewlekłego zakażenia,
  3. Pobudzenie odporności i zwiększenie odporności organizmu na infekcje,
  4. Zrównoważone i prawidłowe żywienie,
  5. Odbiór multiwitamin i kompleksów mineralnych.

  Ropień mózgu to poważna patologia, która występuje na tle chorób występujących w organizmie. W celu natychmiastowego wykrycia choroby i natychmiastowego rozpoczęcia leczenia konieczne jest poznanie pierwszych objawów klinicznych i możliwość zastosowania dodatkowych metod badawczych. Wczesna i odpowiednia terapia może zmniejszyć ryzyko powikłań zagrażających życiu i zminimalizować negatywne konsekwencje dla organizmu.

  Ropień mózgu - przyczyny i objawy choroby, diagnostyka, metody leczenia

  Lokalne zakaźne i zapalne uszkodzenia mózgu, a następnie tworzenie wnęki z ropą nazywa się ropniem. Jest to wtórna patologia komplikująca przebieg choroby podstawowej. Ten rodzaj ropnia ma kod G06.0 i G07 według ICD-10. Problem rozpoznaje się u pacjentów z HIV, po chemioterapii, chorobie popromiennej.

  Mechanizm rozwoju i sposoby infekcji

  Choroba jest wywoływana przez chorobotwórcze mikroorganizmy - paciorkowce, gronkowce, E. coli, bakterie beztlenowe. Głównym celem infekcji jest zlokalizowane poza ośrodkowym układem nerwowym. Mikroby wchodzą do mózgu na kilka sposobów:

  • Kontakt - realizowany jest na trzy sposoby: otogen, odontogenny i rhinogeniczny.
  • Bezpośredni - jest charakterystyczny dla otwartych urazów czaszki i mózgu.
  • Hematogenny - prowadzi do przerzutowego mechanizmu rozwoju ropnia z powodu przenikania infekcji przez krążenie ogólnoustrojowe.
  • Autoinfektywny - patogen jest własną patogenną mikroflorą. Ta ścieżka jest typowa dla urazów głowy zamkniętej.

  Rodzaje patologii

  Klasyfikacja ropnia opiera się na pewnych oznakach. Należą do nich:

  W miejscu gromadzenia się ropy

  Korzystny wynik choroby, charakteryzujący się obecnością kapsułki

  Intracerebral - w substancji mózgowej

  Nie ma kapsułki, mają niekorzystne rokowanie.

  Subdural - ropa pomiędzy błonami twardymi i miękkimi

  Infekcja jest przenoszona przez krew.

  Przedkomotorowe - w pobliżu komór mózgu

  Powikłania zapalenia zatok, ropny katar

  Epidural - uszkodzone zewnętrzne opony oponowe

  Otwarte lub zamknięte uszkodzenie mózgu

  Przewlekłe zapalenie gardła, ropień płuca

  Otogenowy ropień mózgu

  Powikłania zapalenia wyrostka sutkowatego, ucha środkowego przez labirynt i zatoki esicy

  Objawy ropnia mózgu

  Ropień objawia się ogólnymi objawami zatrucia. Należą do nich:

  • nadmierna potliwość (zwiększone pocenie się);
  • brak apetytu;
  • słabość;
  • letarg;
  • dreszcze;
  • leukocytoza;
  • suchość w ustach;
  • bladość skóry;
  • zwiększenie ESR w badaniach krwi.

  Ropień powstaje etapami. Główne etapy:

  1. Wczesne (zapalenie mózgu). Czas trwania etapu wynosi około 72 godzin. Po tym następuje regeneracja po zażyciu antybiotyków lub choroba rozwija się.
  2. Postęp patologii. W dniach 4 - 9 maja powstaje wnęka o treści ropnej, która przejawia oznaki zatrucia.
  3. Przedostatni etap (10-13 dni). Jest to okres wczesnej enkapsulacji. W miejscu zakażenia tworzy się torebka tkanki łącznej. Ogranicza proces zapalny i jego dalsze rozprzestrzenianie się.
  4. Ostatni etap (2 tygodnie lub dłużej). Występuje zagęszczanie kapsułek, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe i obrzęk mózgu. Objawy neurologiczne i mózgowe stają się charakterystycznymi objawami.

  Cerebral

  Ta grupa objawów wyraźnie przejawia się od pierwszych dni choroby. Objawy mózgowe to:

  • stały wzrost temperatury;
  • sztywny kark;
  • wymioty;
  • pulsujące, pękające bóle głowy;
  • nadciśnienie;
  • zaburzenie świadomości;
  • hałas i światłowstręt;
  • wolne bicie serca;
  • obrzęk nerwów wzrokowych.

  Neurologiczny

  Objawy ogniskowe o charakterze neurologicznym manifestują się w zależności od lokalizacji nagromadzenia ropy. Istnieją:

  Skurcze kończyn lub całego ciała, zaburzenia widzenia, dysfunkcja mowy. Euforia lub depresja

  Porażenie lub niedowład lewej połowy ciała

  Nastrój huśtawki, nadmierna gadatliwość, spadek zdolności intelektualnych

  Osłabienie mięśni, dysmotyczność, brak koordynacji (chwiejny chód), "przebiegłe oczy"

  W pobliżu opon mózgowych

  Objawy obrzęku mózgu i udaru mózgu - zwiększone napięcie mięśni szyi, wrażliwość na dotyk

  Baza mózgowa

  Paraliż kończyn, rozwój zeza, drgawki, utrata wzroku

  Metody diagnostyczne

  Wstępna diagnoza ustalana jest na podstawie określonych kryteriów. Należą do nich:

  • podejmowanie historii;
  • określenie wspólnych objawów choroby;
  • badanie wizualne pacjenta;
  • analiza skarg pacjentów;
  • obecność objawów mózgowych i neurologicznych;
  • ustanowienie ognisk infekcji w ciele;
  • ostry początek choroby.

  Aby potwierdzić wstępną decyzję, stosuje się dodatkowe metody diagnostyczne. Są to:

  • Pełna morfologia krwi - określenie wzrostu liczby leukocytów, białka w krwinkach.
  • Rezonans magnetyczny - wykrywa ropień na wczesnym etapie z dokładnym określeniem lokalizacji źródła infekcji.
  • Tomografia komputerowa ma charakter informacyjny przy użyciu substancji nieprzepuszczającej promieniowania rentgenowskiego.
  • Ropień - ustala miejsce, wielkość i kształt źródła zapalenia.
  • Craniography, echoencephaloscopy, echoencephalography są wykonywane, gdy nie można wykonać MRI i CT. Metody określają obecność nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.
  • Bakterie wysiewające BAC - pomagają wybrać leki przeciwbakteryjne do leczenia choroby.

  Leczenie

  Terapię ropnia mózgu wykonuje się w warunkach stacjonarnych. W zależności od wielkości, umiejscowienia ropnia i stopnia zaawansowania choroby leczenie dzieli się na:

  • Leki. Jest wykonywany w początkowej fazie choroby, gdy średnica ropnej jamy nie przekracza 3 cm, w tym przypadku wynik jest korzystny w 90% przypadków z właściwą i terminową terapią.
  • Chirurgiczne Jest wskazany w przypadku ropnia grzybiczego, zespołu nadciśnienia tętniczego, lokalizacji w strefie komorowej, po urazie mózgu. Rokowanie w leczeniu chirurgicznym zależy od ogólnego stanu pacjenta, obecności współistniejących chorób. Możliwe skutki rezydualne w postaci napadów padaczkowych, drgawek, prowadzących do niepełnosprawności.

  Lekarski

  Leczenie zachowawcze prowadzi się przy pomocy leków z pewnych grup. Należą do nich:

  • Antybiotyki (flukonazol, ceftriakson, wankomycyna) - hamują zidentyfikowany patogen. Konieczne jest przekazanie analizy wrażliwości wybranego drobnoustroju na określony antybiotyk.
  • Leki z OUN (piracetam, winpocetyna) - zwiększają krążenie mózgowe.
  • Leki przeciwdrgawkowe (Seduxen, Finlepsin) - zapobiegają możliwym konwulsjom ciała lub kończyn.
  • Glukokortykosteroidy (deksametazon, prednizon) - łagodzą stany zapalne, zapobiegają wzrostowi torebki z ropą.
  • Diuretyki (Furosemide, Lasix) - łagodzą obrzęki.
  • Środki przeciwgorączkowe (Ibuprofen, Paracetomol) - obniżają temperaturę podczas procesu zapalnego.
  • Antypoksanty, witaminy, adaptogeny (Eleutherococcus, Fezam) - dla ogólnego wzmocnienia organizmu.

  Przyczyny i objawy ropnia mózgu: metody leczenia i rokowanie

  Istnieje wiele chorób wtórnego pochodzenia, które rozwijają się na tle głównych patologii i znacznie komplikują proces ich leczenia. Wśród nich jest ropień mózgu, który charakteryzuje się tworzeniem gęstej kapsułki wewnątrz czaszki wypełnionej ropnym wysiękiem.

  Ta patologia ma różne przyczyny i objawy. Aby zidentyfikować ropień mózgu, stosuje się metody diagnostyki instrumentalnej i testy laboratoryjne. Obróbkę prowadzi się zachowawczo lub operacyjnie.

  Ropień mózgu

  Ta patologia charakteryzuje się nagromadzeniem ropy w jamie czaszki na tle przenikania czynników zakaźnych do tkanki mózgowej. Przyczyny tego zjawiska są różne. Są to głównie urazy i długotrwałe stany zapalne.

  W tym samym czasie nagromadzenie ropy w głowie może znajdować się zarówno nad twardą oponą, jak i pod nią. Ropień GM rozpoznaje się zarówno u dzieci, jak iu dorosłych. Ale najczęściej jest wykrywane u osób, które doznały urazów głowy.

  Klasyfikacja

  Ropień GM rozwija się z różnych powodów. W zależności od prowokującego czynnika dzieli się na:

  • rhinogenic - jest powikłaniem kataru i zapaleniem zatok;
  • hematogenne - czynniki chorobotwórcze wnikają do błony mózgowej wzdłuż krwi;
  • otogen - występuje na tle rozwoju ropnego zapalenia ucha środkowego i procesów zapalnych wpływających na jamy bębenkowe i wyrostek sutkowy aparatu słuchowego;
  • traumatyczne - jest komplikacją urazu głowy;
  • jatrogenny - występuje po operacji;
  • odontogeniczne - czynniki zakaźne wnikają do mózgu z jamy ustnej;
  • przerzutowy - jest konsekwencją procesów patologicznych w narządach wewnętrznych.

  Ponadto choroba ma inną klasyfikację. W takim przypadku bierze się pod uwagę lokalizację źródła infekcji. W zależności od tego ropnie dzielą się na kilka typów:

  • śródmózgowo - ropa znajduje się bezpośrednio w rdzeniu;
  • podtwardówkowe - ropne akumulacje są zlokalizowane pod stałą skorupą GM;
  • nadtwardówkowo - ropa gromadzi się na twardej skorupie mózgu.

  Ropień GM dzieli się również na:

  • śródmiąższowe - ta forma choroby jest łatwa do wyleczenia, ponieważ nagromadzenie ropy oddzielane jest od zdrowej tkanki przez błonę (kapsułkę);
  • miąższowy - jest niebezpiecznym typem choroby, rokowanie w trakcie jego rozwoju jest niekorzystne, ponieważ ognisko infekcji nie jest oddzielone przez muszlę i powstaje na tle gwałtownego spadku odporności. Operacja w tym przypadku jest niemożliwa.

  Przyczyny ropnia

  Przyczyną rozwoju tej patologii stają się procesy zapalne, które są zlokalizowane nie tylko wewnątrz czaszki, ale także w odległych narządach. W tym ostatnim przypadku czynniki zakaźne wnikają do mózgu z przepływem krwi.

  Jak pokazuje praktyka, najczęstszymi przyczynami ropnia są:

  • bezskutecznie przeprowadzone interwencje neurochirurgiczne;
  • zapalenie ucha środkowego;
  • ropne procesy w pachowych jamach i błędach nosa;
  • urazy głowy;
  • patologie kości i stawów, którym towarzyszą procesy zapalne;
  • choroby zapalne płuc;
  • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
  • infekcje żołądkowo-jelitowe;
  • sepsa, itp.

  Czynniki zakaźne mogą wniknąć do jamy mózgu na dwa sposoby - hematogenny i kontaktowy. Hematogenny mechanizm rozwoju choroby obserwuje się najczęściej w ropnych procesach zapalnych w narządach układu oddechowego, endokardium lub w przewodzie pokarmowym, a także w chronicznym zapaleniu płuc i ropniu płuc.

  Postacią kontaktową choroby, w zależności od lokalizacji pierwotnej infekcji, jest:

  • odontogeniczny (patogeny przenikają z jamy ustnej);
  • otogeniczny (z narządów słuchu);
  • rhinogeniczny (z nosogardła).

  Następujące patogeny działają jak patogeny ropnia mózgu:

  • paciorkowce;
  • gronkowiec;
  • pneumokoki;
  • mieszana infekcja;
  • grzyby;
  • meningokoki;
  • toksoplazmoza;
  • zakażenie pałeczkami okrężnicy.

  Proces tworzenia ropnia jest długi i składa się z kilku etapów, zastępując się nawzajem. W tym przypadku objawy kliniczne choroby mogą mieć inny charakter, co jest spowodowane różnymi czynnikami etiologicznymi.

  Obraz kliniczny

  W zależności od przyczyny i etapu rozwoju procesów patologicznych w mózgu, objawy kliniczne ropnia mogą mieć inny charakter.

  Choroba charakteryzuje się objawami ciężkiego zatrucia i objawów mózgowych. Objawy ropnia mózgu to:

  • silne bóle głowy, które nie są całkowicie wyeliminowane nawet po zażyciu środków przeciwbólowych;
  • nudności, często zamieniają się w wymioty, po których pacjent nie odczuwa ulgi;
  • łzawienie;
  • światłowstręt;
  • wahania nastroju;
  • zawroty głowy;
  • ogólne osłabienie i apatia.

  Ogólny obraz kliniczny może obejmować:

  • dreszcze;
  • nadmierna potliwość;
  • zmniejszony apetyt;
  • ciągłe uczucie suchości w ustach;
  • bladość skóry.

  Podczas badań laboratoryjnych obserwuje się gwałtowny wzrost liczby leukocytów i ESR we krwi pacjenta, co wskazuje na rozwój procesów ropnego zapalenia.

  Dodatkowe manifestacje

  W niektórych przypadkach ropień może objawiać się napadami padaczkowymi, utratą przytomności i rozwojem śpiączki.

  Jak wspomniano powyżej, ta patologia ma kilka etapów, z których każdy charakteryzuje się własną kliniką:

  1. Pierwszy etap (wczesne zapalenie mózgu). Charakteryzuje się stanem zapalnym struktur mózgu, który można łatwo wyeliminować za pomocą terapii przeciwbakteryjnej. Trwa przez 3 dni. Kapsułka jeszcze się nie uformowała, więc zainfekowane tkanki nie są oddzielane od zdrowych. Na tym etapie następuje zmiana neuronów z toksynami.
  2. Drugi etap Przejście do tej fazy choroby następuje na tle zmniejszenia obrony organizmu lub niewłaściwego leczenia. Ten etap charakteryzuje się tworzeniem wnęki w tkance mózgowej, w której ropa zaczyna się gromadzić. Zjawisko to przejawia objawy ciężkiego zatrucia (osłabienie, zmęczenie, bóle głowy, nudności itp.).
  3. Trzeci etap (wczesna enkapsulacja). Ściany uszczelki kapsułki, która ogranicza rozprzestrzenianie się infekcji. W tym okresie prawie wszystkie objawy ropnia znikają. Tylko w niektórych przypadkach pacjenci mają oznaki osłabienia.
  4. Czwarty etap, ostatni. Charakteryzuje się końcem formowania i zagęszczania kapsułki. Pojawia się rodzaj ropnia, który ściska tkankę mózgu, powodując obrzęk i nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Obraz kliniczny staje się wyraźny. Bóle głowy stają się nie do zniesienia. Pacjent ma wysoką gorączkę. Możliwe objawy oponowe, niedowład, drgawki. Wynik tego procesu może być inny. Pod wpływem niektórych czynników ropień może zmniejszać się lub całkowicie zanikać, lub może wystąpić zwiększenie patologicznego skupienia i rozprzestrzeniania się procesów zapalnych.

  Możliwe powikłania

  W przypadku ropnego zapalenia tkanki mózgowej, osoba powinna natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, ponieważ brak leczenia może prowadzić do:

  • przełomowy ropień i wtórne zakażenie;
  • zapalenie kości i szpiku kości czaszki;
  • epilepsja;
  • utrata wzroku;
  • zaburzenie centralnego układu nerwowego;
  • paraliż.

  Diagnostyka

  Aby zidentyfikować chorobę za pomocą następujących metod diagnostycznych:

  • MRI i CT mózgu;
  • echoencefaloskopia;
  • craniography;
  • ropień;
  • biochemiczny test krwi.

  Aby przepisać prawidłowe leczenie ropnia mózgu, konieczne jest określenie przyczyny jego wystąpienia, a raczej rodzaju czynnika zakaźnego. Izolacja patogenu następuje przez biopsję stereotaktyczną.

  Leczenie

  Wszystkie działania terapeutyczne są ukierunkowane na eliminację źródła infekcji i reakcji zapalnych, a także na przywrócenie mikrokrążenia i złagodzenie głównych objawów.

  Leczenie odbywa się w warunkach stacjonarnych. Aby to zrobić, zastosuj leczenie farmakologiczne lub leczenie chirurgiczne. Wszystko zależy od lokalizacji ropnia i jego wielkości.

  Leczenie farmakologiczne

  Stosowanie leków w leczeniu ropnia zmodyfikowanego genetycznie jest wskazane tylko wtedy, gdy wielkość utworzonej kapsułki nie przekracza 3 cm. Aby wyeliminować zakaźne ognisko, należy zastosować terapię antybakteryjną.

  Aby to zrobić, przepisuj antybiotyki o szerokim spektrum działania. Są one wybierane wyłącznie indywidualnie, po otrzymaniu wyników badania, podczas którego zidentyfikowano patogen.

  Jeśli terapia antybiotykowa jest pozytywna, to zaleca się stosowanie glikokortykosteroidów. Ich zastosowanie zapewnia odciążenie procesu zapalnego i zmniejszenie wielkości formacji ropnej.

  Aby znormalizować mikrokrążenie w dotkniętym obszarze mózgu, stosuje się leki nootropowe, a leki przeciwdrgawkowe są stosowane w celu wyeliminowania drgawek. Aby zapobiec rozwojowi obrzęku genetycznie modyfikowanego, przepisano leki moczopędne i leki zmniejszające przekrwienie.

  Jeśli pacjent ma wysoką temperaturę, leki o działaniu przeciwgorączkowym są stosowane w celu jego zmniejszenia. Wymagane jest spożycie witamin. Zapewnia to wzmocnienie odporności i zapobieganie rozwojowi powikłań.

  Leczenie chirurgiczne

  Chirurgiczna metoda leczenia ropnia WZ jest stosowana po ustabilizowaniu się stanu pacjenta. Operacja obejmuje otwarcie jamy czaszkowej i drenaż ropnia.

  Aby zapobiec ponownemu rozwojowi infekcji, po usunięciu ropnego wysięku, wnęka kapsułki jest traktowana specjalnym roztworem, który ma działanie aseptyczne i antybakteryjne. Po operacji pacjent pozostaje przez pewien czas na oddziale intensywnej terapii, następnie zostaje przeniesiony do oddziału neurologii, gdzie przechodzi rehabilitację.

  Chirurgia jest najskuteczniejszym sposobem leczenia ropnia modyfikowanego genetycznie. Ma jednak pewne przeciwwskazania. Jego realizacja staje się niemożliwa:

  • gdy kapsułka znajduje się blisko centrów życiowych;
  • jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;
  • z licznymi ropnymi zmianami mózgu.

  Rokowanie dla ropnia mózgu

  Rokowania i konsekwencje tej choroby są różne. Wszystko zależy od ogólnego stanu zdrowia człowieka, etapu rozwoju i nasilenia procesu patologicznego. Co do zasady, dzięki szybkiemu rozpoznaniu i leczeniu infekcji, pacjenci szybko wracają do zdrowia i wracają do normalnego trybu życia.

  Jednak nadal wykazują oznaki uszkodzenia neurologicznego (głównie napady drgawkowe), a niektóre mają różne zaburzenia przewodu pokarmowego, narządy wzroku, słuchu itp.

  Po tej chorobie prawie 50% pacjentów pozostaje niepełnosprawnych. W 30% przypadków ropień GM kończy się śmiercią. A tylko 20% udaje się całkowicie pokonać chorobę i uniknąć negatywnych konsekwencji.

  Przyczyny ropnia mózgu, leczenie i rokowanie

  1. Etiologia 2. Przebieg choroby 3. Rozpoznanie 4. Środki terapeutyczne 5. Rokowanie choroby

  Zakaźne ogniska w ośrodkowym układzie nerwowym i poza nim mogą powodować powstawanie ograniczonego ropnia wewnątrz tkanki mózgowej, pod błonami, między nimi lub na powierzchni twardej skorupy.

  Ropień mózgu to ograniczona kumulacja ropy, najczęściej powodowana przez paciorkowce, gronkowce, rzadziej - grzyby, pałeczki jelitowe. Objawy z reguły mają tę samą naturę co guzy mózgu, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu i mają pewne cechy związane z pojawieniem się objawów ogniskowych i pojawieniem się ogólnych objawów zakaźnych.

  Ropień mózgu jest raczej rzadką chorobą w krajach rozwiniętych. W trzecim świecie, gdzie HIV jest powszechny, a opieka medyczna jest niska, zjawisko to występuje częściej w miejscach operacji wojskowych.

  Focal wrzody w mózgu różnią się lokalizacją. Istnieją 3 rodzaje:

  • śródmózgowo (zapalenie rozwija się w tkankach);
  • podtwardówkowe (pomiędzy pajęczakami i twardymi skorupami);
  • znieczulenie zewnątrzoponowe (twarda powłoka).

  Etiologia

  Główne sposoby infekcji to:

  • hematogenny (z przepływem krwi);
  • traumatyczne (z powodu traumatycznych uszkodzeń mózgu);
  • pooperacyjne lub jatrogenne (po interwencji w mózgu);
  • otogen i rhinogenic (z powodu chorób laryngologicznych).

  Hematogenne, z reguły, bakterie wnikają do płuc wraz z zainfekowanym fragmentem zakrzepu krwi. W ten sam sposób mikroflora z przewodu pokarmowego i serca może dostać się do naczyń mózgowych. Przyczyną powstawania ropnia mogą również być warunki septyczne.

  W przypadku ropnego zapalenia zatok, zapalenia ucha, zapalenia słuchu (zapalenie osłonki słuchowej), błędnika (wewnętrznego zapalenia ucha), gdy powstaje otogenowy ropień, drobnoustroje dostają się do zatok opony twardej i żył mózgowych lub przez oponę twardą bezpośrednio do tkanki błon i mózgu.

  Z powodu urazu infekcja uderza bezpośrednio w mózg. Krwiaki powstałe w wyniku TBI stają się pożywką dla bakterii.

  Często, gdy leczenie antyseptyczne zostało wykonane późno lub źle, ropień tworzy się wokół ciała obcego w otwartej ranie (odłamki, włosy, kula, nakrycia głowy, itp.).

  Po interwencji neurochirurgicznej rozwój infekcji jest możliwy u osłabionych pacjentów.

  Przebieg choroby

  Objawy choroby są podobne do innych zmian w mózgu. Ich wygląd zależy od ciężkości zakażenia, jego lokalizacji, stadium rozwoju ropnia.

  Tworzenie ognisk zakaźnych następuje zwykle w ciągu 2-3 tygodni.

  1. W ciągu pierwszych trzech dni zapalenie tkanki mózgowej (zapalenie mózgu) rozwija się w określonym miejscu, jeśli ropień znajduje się w środku. Jeśli na tym etapie pacjent przechodzi leczenie przeciwbakteryjne, proces może stać się odwracalny. Czasami dzieje się to spontanicznie.
  2. W następnym tygodniu jamy pojawia się w centrum zapalenia, wypełniając ropą i zwiększając rozmiar.
  3. Następnie, w ciągu 2-4 dni, wnęka zostaje zamknięta za pomocą tkanki łącznej, co zapobiega przedostawaniu się infekcji do otaczających obszarów.
  4. W trzecim tygodniu kapsułka jest ubita.

  Czasami możliwa jest resorpcja ropna i zanik kapsułki, ale najczęściej ropień postępuje.

  Objawy mogą mieć charakter mózgowy i ogniskowy:

  • silny ból głowy;
  • nudności i wymioty;
  • brak koordynacji;
  • omdlenie;
  • ciężkie pocenie;
  • wzrost temperatury;
  • nadwrażliwość na światło;
  • zaburzenia mowy;
  • zaburzenia okulomotoryczne (oczopląs - częste mimowolne ruchy gałek ocznych, zeza);
  • całkowite lub częściowe porażenie;
  • drgawki;
  • hipotonia mięśni;
  • drżenie kończyn;
  • osłabienie, apatia, utrata apetytu;
  • arytmia, wolny puls.

  W niektórych przypadkach pojawiają się objawy oponowe, których główną cechą jest sztywność karku (niemożność doprowadzenia głowy do klatki piersiowej, to odchody). Próbując zgiąć głowę pacjenta leżącego na plecach, nie może dotykać jego klatki piersiowej podbródkiem. Poczuj napięcie i opór mięśni szyi.

  Dokonywanie diagnozy

  Ponieważ objawy charakteryzujące ropień nie mają określonej swoistości i są podobne do innych zmian w mózgu, ważne jest rozpoznanie różnicowe. Zwykle polega to na wykonaniu tomografii z kontrastem - MRI lub CT.

  We wczesnych stadiach MRI jest optymalny, ponieważ CT może "nie zauważyć" zapalenia tkanki. Na etapie enkapsulacji tomografia komputerowa staje się informatywna. Z reguły obrzeże fokusu na obrazie ma okrągły kształt, ponieważ środek kontrastowy gromadzi się wzdłuż konturu kapsułki. We wczesnych stadiach obrazów MRI szacuje się intensywność sygnału ogniska encefalicznego.

  W trudnych przypadkach pokazano przebicia ropnia (biopsja stereotaktyczna) w celu identyfikacji patogenu. Jest to niezbędne nie tylko do potwierdzenia diagnozy, ale także do przeprowadzenia sadzenia w celu określenia patogenów i ich wrażliwości na leki. Dzięki tej pomocy istnieje "ukierunkowane" leczenie uzależnień.

  Przyjmowanie płynu mózgowo-rdzeniowego z reguły nie ma charakteru orientacyjnego. Ponadto, w przypadku nakłucia lędźwiowego, w przypadku ciężkiego przebiegu choroby, możliwe jest gwałtowne pogorszenie stanu pacjenta z ryzykiem śmierci, z powodu gwałtownego spadku ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Powoduje to obrzęk mózgu i włożenie migdałków móżdżku i pnia mózgu do dużego otworu, który jest przyczyną śmierci.

  Działania terapeutyczne

  Leczenie, które wpływa na ropień, odbywa się w zależności od stadium choroby, jej lokalizacji i wielkości.

  Konserwatywna antybiotykoterapia jest stosowana na etapie zapalenia mózgu, a także w przypadkach, gdy kapsułka jest mała i istnieje prawdopodobieństwo, że się rozwiąże.

  Leczenie chirurgiczne jest konieczne w przypadkach, gdy ropień powoduje objawy mózgu, przemieszczenie tkanki mózgowej, powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Obowiązkowe jest usuwanie ognisk znajdujących się w strefie komorowej, ponieważ przebicie ropy w tym obszarze prowadzi do śmierci. Leczenie chirurgiczne powinno być również wskazane w edukacji powstałej w wyniku urazu - proces zapalny w tym przypadku nie jest podatny na zwykłe efekty medyczne. Ropień powstały w wyniku infekcji grzybiczej powinien zostać usunięty, chociaż rokowanie w tym przypadku jest niekorzystne.

  Utworzona kapsułka przyczynia się do sukcesu interwencji chirurgicznej.

  Leczenie chirurgiczne kraniotomią nie jest wskazane w przypadkach, gdy ropne ognisko powstaje w guzku nerwu wzrokowego, jądrze mózgowym i jądrze podkorowym - to jest tam, gdzie zlokalizowane są ośrodki życiowe. W takich przypadkach nakłucie wykonuje się, usuwając zawartość ropnia (drenaż), a następnie przemywając i wprowadzając antybiotyki. Takie minimalnie inwazyjne leczenie przeprowadza się raz lub więcej razy przez cewnik. Wykazano również w licznych owrzodzeniach.

  Antybiotykoterapia powinna być prowadzona przez co najmniej trzy miesiące.

  Kortykosteroidy, które w innych przypadkach uszkodzenia mózgu są często stosowane w celu złagodzenia obrzęku, w przypadku ropnia zagrażają rozprzestrzenianiu się infekcji i są możliwe tylko przy odpowiednim podaniu antybiotyków.

  Prognoza choroby

  To bezpośrednio zależy od definicji patogenu, który spowodował stan zapalny i lokalizację zakaźnego ogniska. Najkorzystniejszy wynik należy spodziewać się po ropniach zewnątrzoponowych. Odsetek zgonów w innych postaciach wynosi około 10%, ale zmiany grzybicze prawie zawsze kończą się śmiercią (95%) - nawet w przypadkach, gdy leczenie jest wykonywane (na ten typ ropnia zwykle mają wpływ nosiciele wirusa HIV i pacjenci z AIDS).

  U 30-35% leczonych pacjentów rozwija się epizodrom. Ponad połowa osób, które przeżyły zapalenie, cierpi na spadek inteligencji spowodowanej encefalopatią, bólami głowy, paraliżem, wodogłowiem i zaburzeniami ruchu gałek ocznych.

  Ropień mózgu jest chorobą wtórną, której przyczyną jest przenoszenie zakażenia ze źródła innego organu lub jego bezpośrednie wejście. Wczesna diagnoza przyczynia się do prawidłowo rozpoczętej terapii, ale jest skomplikowana przez fakt, że objawy ropnego zapalenia można pomylić z objawami innych zmian w mózgu. W niektórych przypadkach choroba jest śmiertelna lub prowadzi do rozwoju powikłań neurologicznych.

  Dlaczego występuje ropień mózgu?

  W neuralogii ropień mózgu jest chorobą, w której w jamie czaszki znajduje się ograniczona kumulacja ropnych mas. Ropień mózgu może być śródmózgowy, podtwardówkowy i zewnątrzoponowy. Obraz kliniczny tej choroby zależy od lokalizacji klastra i jego wielkości. Objawy nie są specyficzne i mogą wskazywać na edukację objętościową, dlatego też ważną rolę odgrywa diagnoza.

  Diagnozę przeprowadza się na podstawie obrazowania komputerowego i rezonansu magnetycznego. Jeśli ropne zatory są małe, lekarze zmagają się z tym metodami konserwatywnymi. Duże formacje, jak również te, które znajdują się w pobliżu komór mózgowych i znacznie zwiększają ciśnienie wewnątrzczaszkowe, mogą być leczone chirurgicznie. Jeśli operacja nie jest możliwa, wykonuje się nakłucie stereotaktyczne.

  Dlaczego występuje ropień mózgu

  Przyczyny ropnia mózgu mogą być różne. Najczęstszą przyczyną jest infekcja jamy czaszki z innych narządów, na przykład w przypadku zapalenia płuc (ropień amebiczny). Może przeniknąć mózg w taki sposób:

  • hematogenny;
  • przez otwarte, penetrujące urazowe uszkodzenie mózgu;
  • z powodu ropnego zapalenia zatok;
  • zapalenie z ropą w uchu (otogenic ropień);
  • przy infekcji rany po operacji na głowie i bezpośrednio mózgu.

  Hematogenne ropnie występują najczęściej w wyniku zapalenia w tkankach płuc w czasie rozstrzenia oskrzeli, ropniaka, przewlekłego zapalenia płuc, ropnia płuc. W tym przypadku zainfekowany zakrzep wchodzi do ogólnego układu krwionośnego i dociera do naczyń mózgowych, mocując się na małych naczyniach. Czasami przyczyną ropnia są choroby zakaźne przewodu żołądkowo-jelitowego, sepsy i bakteryjnego zapalenia wsierdzia, które są ostre lub przewlekłe.

  Jeśli dojdzie do penetracji otwartego uszkodzenia czaszki, czynnik zakaźny wchodzi bezpośrednio do jamy czaszkowej. Takie patologie występują u piętnastu lub dwudziestu procent pacjentów. W przypadku zapalenia zatok i ropnego zapalenia ucha, infekcja może dostać się do mózgu drogą wsteczną - przez żyły mózgu lub zatoki opony twardej. Ponadto ognisko zapalne może początkowo tworzyć się w mózgu, a następnie rozprzestrzeniać się na sąsiednie obszary.

  Jakie są patogenetyczne stadia choroby?

  Najczęściej mózg podlega zakażeniu paciorkowcowi. Jeśli dana osoba ma otwarte urazy głowy, choroba gronkowcowa występuje częściej. Osoby z niedoborami odporności - HIV, okres po napromieniowaniu, chemioterapii lub transplantacji narządów są bardziej podatne na ropień. Dwadzieścia pięć procent przypadków, zawartość ropnego ogniska jest sterylna, ponieważ lekarze nie mogą określić, która bakteria stała się czynnikiem zakaźnym.

  Kiedy choroba występuje, przechodzi przez kilka etapów:

  1. W ciągu pierwszych trzech dni choroba dopiero się rozwija, ale wykwalifikowani lekarze mogą już postawić diagnozę. Jeśli na tym etapie rozpocznie się terapia, wówczas w większości przypadków można zapobiec dalszemu rozwojowi procesu patologicznego.
  2. Od czwartego do dziewiątego dnia następuje wzrost stanu zapalnego, a w mózgu zaczyna powstawać jama, w której gromadzi się ropny wysięk.
  3. Począwszy od dziesiątego do trzynastego dnia, wokół gromadzącej się ropy tworzy się gęsta kapsułka, która zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się procesu zapalnego.
  4. Po dwóch tygodniach choroby następuje stopniowe umacnianie się torebki i tworzenie strefy wokół niej glejozy. Jeśli na tym etapie nie rozpocznie się terapia, powstają nowe ogniska ropne.

  To ważne! Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii dają dużą szansę na szybkie wyleczenie i zapobiegają występowaniu powikłań.

  W większości przypadków choroba zaczyna się ostro, wyraźne są objawy nadciśnienia i ogniskowe. Jeśli choroba nie zacznie się tak gwałtownie, objawy mogą przypominać powszechną infekcję lub zapalenie opon mózgowych. Czasami początek choroby może mieć niewielką hipertermię i minimalny obraz kliniczny. Akumulacja (pojawienie się kapsułki wokół ropnej) może rozpoczynać się na skale od pięciu dni do miesiąca od początku choroby. Na tym etapie objawy zanikają lub zanikają całkowicie. Etap sumowania może trwać kilka dni lub kilka dni.

  Pod wpływem pewnych czynników lub bez nich rozpoczyna się szybki progres objawów mózgowych i ogniskowych, co może prowadzić do bardzo poważnych powikłań - przełomu w kapsułce ropnej w układzie komorowym lub w przestrzeni podpajęczynówkowej. Taka komplikacja może wystąpić na każdym etapie rozwoju patologii i prawie zawsze staje się przyczyną śmierci.

  Jakie są objawy ropnia?

  Objawy ropnia mózgu to zaciemnienie, mózgowe, ogniskowe, które mogą determinować lokalizację procesu ropnego. Przy ogólnych objawach zakaźnych występuje hipertermia, osoba jest wstrząśnięta, poziom leukocytów wzrasta we krwi, osoba staje się blada, słaba i traci na wadze. Występuje również wzrost szybkości sedymentacji erytrocytów (ESR).

  Objawy mózgowe są następujące:

  • występowanie bólu głowy;
  • wymioty;
  • zapalenie nerwu wzrokowego;
  • przeciążenie dna oka;
  • obniżenie częstości akcji serca do czterdziestu uderzeń na minutę;
  • zaburzenia psycho-emocjonalne;
  • letarg;
  • apatia i depresja;
  • zahamowanie myślenia;
  • stopniowo rozwijająca się głupota;
  • senność

  Objawy te rozwijają się z powodu stałego wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co również prowadzi do napadów padaczkowych. Jeśli nie podejmiesz działań medycznych, pacjent może zapaść w śpiączkę.

  Lokalne objawy zależą od umiejscowienia ropnego procesu, który może mieć miejsce w móżdżku, obszarze skroniowym lub płatu czołowym. Jeśli ropień pojawi się głęboko w półkulach i nie wpłynie na obszar motoryczny, wówczas objawy przewodnika mogą nie wystąpić. Jeśli zapalenie zaczęło się z powodu zapalenia ucha, choroba objawia się po przeciwnej stronie bólu ucha. Jeśli ropień móżdżku lub formacja ropna pojawiły się w pobliżu osłon mózgu, pojawia się kliniczny obraz zapalenia opon mózgowych.

  Bardzo ważne jest, aby po pojawieniu się pierwszych objawów choroby skonsultować się z lekarzem w celu zbadania, ponieważ brak leczenia może prowadzić do poważnych powikłań i konsekwencji.

  Ropień mózgu jest chorobą, w której ważne jest wyeliminowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego i usunięcie ropnego procesu w mózgu, bez powodowania rozprzestrzeniania się infekcji i pojawiania się nowych ognisk ropnych.

  Jak diagnozowany jest ropień

  Aby postawić diagnozę, lekarz musi dokonać wywiadu, aby dowiedzieć się, jakie infekcje pacjent był chory lub miał, pourazowe uszkodzenia mózgu lub operacje neurochirurgiczne. Pomaga to poznać przyczynę patologii i wybrać najlepszą opcję leczenia, mającą na celu przede wszystkim wyeliminowanie czynników prowokujących.

  Wymagane są laboratoryjne i instrumentalne środki diagnostyczne:

  • ogólne i biochemiczne badanie krwi;
  • analiza moczu;
  • obrazowanie obliczeniowe i rezonans magnetyczny;
  • badania elektrofizjologiczne;
  • radiografia czaszki;
  • badanie echoencefaloskopowe;
  • craniography;
  • nakłucie ropnego wysięku do wysiewu bakteriologicznego.

  To ważne! Im szybciej zostanie postawiona diagnoza, tym skuteczniejsze będzie leczenie i tym mniejsze ryzyko powikłań.

  Jak leczyć ropień w mózgu

  Leczenie ropnia mózgu można przeprowadzić na dwa sposoby - zachowawcze lub chirurgiczne. Wybór interwencji terapeutycznych zależy od tego, jak silnie rozwinęła się choroba, jak długo trwa, a także od tego, jaki ma obraz kliniczny. Lekarz bierze również pod uwagę, czy ropień spowodował powikłania i w którym obszarze mózgu znajduje się ropne ognisko. W przypadku choroby, która trwa nie dłużej niż dwa tygodnie, a wielkość ropnia nie przekracza trzech centymetrów, leczenie można przeprowadzić zachowawczo. W przypadku postępującej patologii konieczna jest interwencja chirurgiczna.

  W jaki sposób ropień leczy się lekami?

  Podstawą leczenia zachowawczego jest przyjmowanie leków przeciwbakteryjnych, zalecanych przez lekarza, z uwzględnieniem wysiewu bakteriologicznego w celu określenia patogenu i jego wrażliwości na leki. Jeśli nie można zidentyfikować patogenu lub go nie udać (ze sterylnym wysiękiem), konieczne jest przeprowadzenie empirycznej antybiotykoterapii, za pomocą której można zabić dużą liczbę bakterii.

  Leczenie antybiotykami trwa co najmniej dwa i pół miesiąca, następnie przepisywane są doustne leki przeciwbakteryjne, a leczenie trwa tyle samo czasu. Jeśli to leczenie jest pozytywne, lekarz przepisuje kortykosteroidy, które zmniejszają nasilenie objawów i przyczyniają się do regresji torebki otaczającej ropne ognisko. Stosowanie kortykosteroidów pod warunkiem, że antybiotyki nie przynoszą efektu, prowadzi do rozprzestrzeniania się zapalenia w innych obszarach mózgu.

  W jaki sposób ropień jest leczony operacyjnie?

  Operację wykonuje się, jeśli choroba postępuje gwałtownie, ciśnienie wewnątrzczaszkowe wzrasta dramatycznie lub istnieje ryzyko, że ropa zostanie wlana do układu komorowego mózgu. Metoda chirurgiczna może obejmować trzy rodzaje interwencji. Lekarz może przeprowadzać:

  1. aspiracja stereotaktyczna ropnego wysięku - nakłucie z opróżnianiem zapalenia, płukanie antyseptykami, a następnie wprowadzanie antybiotyków do powstałego jamy;
  2. drenaż patologicznego skupienia;
  3. drenowanie odpływowo-odpływowe ropnego ogniska.

  To ważne! Operacja nie jest wykonywana, jeśli pacjent nie toleruje znieczulenia, pacjent jest w stanie śpiączki lub ropień powstał w pobliżu pnia mózgu lub w pobliżu widocznych guzków.

  Po leczeniu chirurgicznym konieczne jest staranne monitorowanie sterylności rany, aby zapobiec rozwojowi ponownej infekcji.

  Jakie są powikłania ropnia i jego rokowanie?

  W przypadku braku leczenia mogą wystąpić powikłania i skutki ropnia mózgu. Najczęstsze z nich to rozwój wodogłowia (nagromadzenie płynu w mózgu), epilepsja i zapalenie w strukturach kostnych czaszki. Najskuteczniejszy wynik leczenia można uzyskać, identyfikując czynnik sprawczy procesu patologicznego. Wynik leczenia zależy również od tego, ile ropnych ognisk powstaje w mózgu, jak organizm reaguje na antybiotykoterapię, jak szybko rozpoczęto leczenie.

  W połowie przypadków choroba kończy się niepełnosprawnością, aw 10% przypadków - śmiercią pacjenta. U trzydziestu trzech pacjentów na sto po leczeniu występuje epilepsja. Jeśli ropień rozwija się w miękkich błonach mózgu, to prognozy choroby są jeszcze mniej korzystne, ponieważ w tym przypadku nie ma granic patologicznego skupienia. Przy tej lokalizacji ostrości ropnej śmiertelność wynosi pięćdziesiąt procent.

  Jeśli istnieje etiologia grzybicza choroby, a sama patologia postępuje na tle stanu niedoboru odporności, to w dziewięćdziesięciu pięciu przypadkach pacjent umiera. Przy lokalizacji ropnia w stałej błonie mózgu rokowanie jest bardziej korzystne, ponieważ infekcja nie może przeniknąć do struktur mózgu.

  Jak zapobiegać ropieniu mózgu

  Aby zapobiec rozwojowi tej patologii, należy zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, unikając czynników prowokujących. Terminowe leczenie chorób zakaźnych (zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie płuc itp.) Zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji w całym ciele i jego przenikaniu do różnych części mózgu. Jeśli wystąpił uraz głowy lub operacja neurochirurgiczna, konieczne jest szczególnie uważne monitorowanie gojenia się ran.

  Ropień powstający w mózgu jest bardzo niebezpieczny. Nawet jeśli leczenie rozpoczęto na czas, nie zawsze jest skuteczne. Dlatego profilaktyka choroby odgrywa ważną rolę.

  Lubisz O Padaczce